جهت نصب مینونت بر روی تلفن همراه خود اینجا کلیک کنید

تعامل پارک علم و فناوری با کمیته امداد مازندران جهت همکاری در گسترش شبکه نوآوری و فناوری مازندران

cover

شبکه نوآوری و فناوری مازندران با توجه به اهمیت نقش آفرینی بازیگران مختلف نوآوری و کارآفرینی استان در راستای گسترش زیست بوم نوآوری مازندران در گام نخست تعامل با کمیته امداد امام خمینی ره استان مازندران را آغاز نمود.
در نشست مشترک معاونت فناوری پارک علم و فناوری مازندران با معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی ره مازندران زمینه های همکاری مشترک را در بستر شبکه نوآوری و فناوری مازندران مورد بررسی قرار دادند.
در این نشست مقرر شد تا ضمن عضویت حقوقی مراکز 27 گانه کمیته امداد در استان با تلاش کارشناسان شهرستانی عضویت حقیقی مددجویان مورد هدف برنامه های اشتغال و خودکفایی، کارشناسان و مشاوران در سامانه شبکه نوآوری و فناوری مازندران به آدرس minonet.org انجام گیرد. همچنین مقرر شد برخی از آموزشهای توانمندسازی شغلی و پایدار سازی مشاغل در بستر شبکه انجام گیرد و در خصوص برگزاری رویدادهای کارآفرینی با دیگر بازیگران نوآوری و فناوری مازندران هماهنگی لازم بعمل آمد.
ایجاد فضاهای کار اشتراکی جهت حمایت از تیم های استارت آپی کمیته امداد در شهرستان های مختلف و استفاده از ظرفیتهای دیگر بازیگران شبکه نوآوری و فناوری و همکاری مراکز رشد پارک جهت حمایت از تیم های فناور متشکل از مخاطبان کمیته امداد در دستور کار این دو نهاد قرار گرفته است.

مطالب دیگر

نظرات