جهت نصب مینونت بر روی تلفن همراه خود اینجا کلیک کنید

آینده پژوهی

سخنرانی آقای دکتر گراهام آلیسون استاد علوم سیاسی در کالج جان اف کندی دانشگاه هاروارد آمریکا است که در حوزه آینده پژوهی صورت‌ گرفته است. موضوع، پیش بینی چالش های آینده جهان با اوجگیری قدرت چین و نزول موقعیت امریکا بعنوان قدرت برتر است.

مطالب دیگر

نظرات