جهت نصب مینونت بر روی تلفن همراه خود اینجا کلیک کنید

اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ایران

cover
آغاز ثبت نام در اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ایران

آغاز ثبت نام در اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ایران

◀️زمان کنفرانس: ۵ و ۶ خرداد ماه ۱۴۰۰

◀️ لینک ثبت نام در کنفرانس:

https://stpia.ir/ConferenceRegister.aspx

با ما همراه باشید با برنامه های متنوع در اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ایران

مطالب دیگر

نظرات