جهت نصب مینونت بر روی تلفن همراه خود اینجا کلیک کنید
دوره‌های فعال
هک رشد
27 بهمن 1400 ساعت 09:41

برگزاری بصورت وبینار

مدیریت و کمپین تبلیغات
25 آبان 1400 ساعت 15:00

برگزاری بصورت وبینار

وبینار بررسی مسائل کسب وکار های فناروانه- با رویکرد قوانین کار
23 آبان 1400 ساعت 10:00

برگزاری بصورت وبینار

مالکیت فکری برای کسب وکارهای دانش بنیان
22 آبان 1400 ساعت 15:00

برگزاری بصورت وبینار

وبینار آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری CRM
03 مهر 1400 ساعت 12:00

برگزاری بصورت وبینار

آشنایی با (قوانین و مقررات شرکت های دانش بنیان و نحوه ارسال درخواست دانش بنیانی توسط واحدهای فناور)
22 شهریور 1400 ساعت 11:00

برگزاری بصورت وبینار

مهارت های ارتباطی با مشتریان
14 شهریور 1400 ساعت 12:00

برگزاری بصورت وبینار

انقلاب صنعتی چهارم ( تولید هوشمند،کارخانه های هوشمند)
10 شهریور 1400 ساعت 10:00

برگزاری بصورت وبینار

پایدار سازی برای مشاغل خدماتی در شرایط کرونا
08 شهریور 1400 ساعت 13:00

برگزاری بصورت وبینار

دنیای مدرن و کسب و کار (از کجا شروع کنیم)
03 شهریور 1400 ساعت 13:00

برگزاری بصورت وبینار

راه اندازی کسب و کارهای جدید چالش های پیش رو
30 مرداد 1400 ساعت 10:00

برگزاری بصورت وبینار

پایدار سازی برای مشاغل خدماتی در شرایط کرونا
18 مرداد 1400 ساعت 13:00

برگزاری بصورت وبینار

مدیریت کسب وکار در دوران کرونا
13 مرداد 1400 ساعت 10:00

برگزاری بصورت وبینار

بازاریابی و فروش در شرایط کنونی(کرونا)
03 مرداد 1400 ساعت 12:00

برگزاری بصورت وبینار

بازارایابی و فروش در شرایط کنونی(کرونا)
29 تیر 1400 ساعت 13:00

برگزاری بصورت وبینار