جهت نصب مینونت بر روی تلفن همراه خود اینجا کلیک کنید
دوره‌های فعال
آشنایی با مالکیت فکری با تاکید بر ثبت اختراع
20 اردیبهشت 1400 ساعت 12:00

برگزاری بصورت وبینار

تکنیکspinدرمهندسی فروش
13 اردیبهشت 1400 ساعت 11:00

برگزاری بصورت وبینار

تلاش، امید، موفقیت
06 اردیبهشت 1400 ساعت 17:00

برگزاری بصورت وبینار

راه‌اندازی کسب و کار اینترنتی
30 فروردین 1400 ساعت 11:30

برگزاری بصورت وبینار

وبینار حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی و شرکت ها
19 اسفند 1399 ساعت 14:00

برگزاری بصورت وبینار

دوشنبه های استارتاپی(فاکتور های مهم سرمایه گذاران در استارتاپ ها)
18 اسفند 1399 ساعت 19:00

برگزاری بصورت وبینار

روانشناسی فروش و تکنیک های متقاعدسازی مشتریان
18 اسفند 1399 ساعت 12:00

برگزاری بصورت وبینار

آشنایی با علائم تجاری، طرح های صنعتی و اختراعات
12 اسفند 1399 ساعت 09:00

مازندران، ساری، خیابان طبرستان _ ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری مازندران

نحوه مشارکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی
05 اسفند 1399 ساعت 14:00

برگزاری بصورت وبینار

ظرفیت ها و پتانسیل های بازار سرمایه و فرابورس ایران
04 اسفند 1399 ساعت 16:30

برگزاری بصورت وبینار

وبینار دوشنبه های استارتاپی
27 بهمن 1399 ساعت 14:00

برگزاری بصورت وبینار

بایدها و نبایدهای دیجیتال مارکتینگ
20 بهمن 1399 ساعت 19:00

برگزاری بصورت وبینار