جهت نصب مینونت بر روی تلفن همراه خود اینجا کلیک کنید
دوره‌های فعال
بازاریابی و فروش در شرایط کنونی(کرونا)
03 مرداد 1400 ساعت 12:00

برگزاری بصورت وبینار

بازارایابی و فروش در شرایط کنونی(کرونا)
29 تیر 1400 ساعت 13:00

برگزاری بصورت وبینار

آشنایی با نگارش طرح توجیهی و مدل کسب و کار
21 تیر 1400 ساعت 11:30

برگزاری بصورت وبینار

آشنایی با نگارش طرح توجیهی و مدل کسب و کار
07 تیر 1400 ساعت 11:00

برگزاری بصورت وبینار

توانمندسازی و جذب نیروی متخصص
31 خرداد 1400 ساعت 11:00

برگزاری بصورت وبینار

چالش ها و راهبردهای استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان
26 خرداد 1400 ساعت 11:00

برگزاری بصورت وبینار

زنجیره دیجیتال مارکتینگ
24 خرداد 1400 ساعت 11:00

برگزاری بصورت وبینار

گرنت فناوری در استان مازندران
17 خرداد 1400 ساعت 12:00

برگزاری بصورت وبینار

آشنایی با مقدمات مالکیت فکری و اصول ثبت اختراع
10 خرداد 1400 ساعت 12:30

برگزاری بصورت وبینار

آشنایی با قوانین و خدمات پارک علم و فناوری و شبکه نوآوری و فناوری مازندران
03 خرداد 1400 ساعت 16:00

برگزاری بصورت وبینار

تحقیقات بازار:چگونه تحقیقات بازار را انجام دهیم
27 اردیبهشت 1400 ساعت 11:00

برگزاری بصورت وبینار

آشنایی با مالکیت فکری با تاکید بر ثبت اختراع
20 اردیبهشت 1400 ساعت 12:00

برگزاری بصورت وبینار

تکنیکspinدرمهندسی فروش
13 اردیبهشت 1400 ساعت 11:00

برگزاری بصورت وبینار

تلاش، امید، موفقیت
06 اردیبهشت 1400 ساعت 17:00

برگزاری بصورت وبینار

راه‌اندازی کسب و کار اینترنتی
30 فروردین 1400 ساعت 11:30

برگزاری بصورت وبینار